Naziv tvrtke:
Auto kuća Ćirić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Đure Pilara 24
35000 Slavonski Brod
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 35 212500
Fax:
+385 35 415452
E-mail:
Matični broj:
050019343
Sudski registar:
OIB:
50027668816
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: