Naziv tvrtke:
Auto kuća Ćirić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Đure Pilara 24
HR-35000 Slavonski Brod
Pravna forma:
d.o.o.
Telefon:
035/212-500
Fax:
035/415-452
E-mail:
Matični broj:
01201794
Sudski registar:
Slavonski Brod
Matični broj subjekta:
050019343
PDV-ID:
50027668816
Banka:
Zagrebačka Banka
Broj banke:
Broj računa:
2360000-1102188161
IBAN:
HR2323600001102188161